Maak van uw idee een AgoraNatura-project!

Idee ontwikkelen

Idee ontwikkelen

Beschrijf het project

Beschrijf het project

Laat je certificeren

Laat je certificeren

Investeerders vinden

Investeerders vinden

Resultaten rapporteren

Project uitvoeren

Idee ontwikkelen

Wie kan een project aanbieden?

Leverancier op AgoraNatura
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Wat kan ik als project aanbieden?

AgoraNatura gaat over het bevorderen en zichtbaar maken van biodiversiteit en de bijbehorende natuurdiensten. Als project biedt u aan om een gebied met een hoge natuurwaarde te behouden of te ontwikkelen. Daarbij laat u zich leiden door onze richtlijnen die door de Natuurplus-Standaard reeds erkend Soorten projecten. Als gevolg daarvan levert u de verwachte Prestaties van de natuur an.

Beschrijf het project

Om uw projectbeschrijving voor te bereiden, hebben we een extra pagina samengesteld om u te helpen. Ten slotte moet uw projectbeschrijving aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd door de certificatie-instelling worden aanvaard. Voor de beschrijving staat u een online formulier ter beschikking. Het bevat alle noodzakelijke velden en geeft u de mogelijkheid uw project beknopt en aantrekkelijk voor te stellen.

  • In het formulier vindt u aantekeningen over afzonderlijke formuliervelden en een "Voorbeeld", waarmee u kunt zien hoe de projectweergave uit uw invoer tot stand komt.
  • Als u het formulier in meerdere stappen wilt invullen, kunt u de gegevens opslaan en later opnieuw openen via uw "Mijn AgoraNatura". 
  • Zodra alles is ingevoerd, laat u uw inzendingen controleren op volledigheid en kunt u uw projectbeschrijving direct vrijgeven voor certificering.

U krijgt toegang tot het online formulier na registratie en inloggen op AgoraNatura.  

Laat je certificeren

Zodra uw project volledig is beschreven, kunt u het met een muisklik rechtstreeks naar certificering sturen. Daar zal een onafhankelijke Certificeringsinstantieof uw verklaringen aannemelijk zijn en alle Criteria van de natuurplus-Standaarden worden nageleefd. 

Als er tijdens deze controle vragen rijzen, neemt de certificatie-instelling rechtstreeks contact met u op. In dat geval kunt u de projectbeschrijving eenvoudig via het online formulier aanpassen en opnieuw indienen.

Daarbij wordt u gevraagd u te identificeren bij onze financiële dienstverlener secupay. Het contract met secupay maakt het mogelijk om via AgoraNatura op een ongecompliceerde manier zes maanden lang geld in te zamelen voor uw project.

Zodra de certificering met succes is afgerond, gaat uw project automatisch online en begint de financieringsfase. Plan de start van uw project zo dat u kunt profiteren van de maximaal mogelijke financieringsperiode van zes maanden. 

Investeerders vinden

Natuurbeschermingscertificaten voor uw project worden gegenereerd op basis van uw informatie over oppervlakte en duur. Eén certificaat staat voor 100 m2 gebied en een projectduur van één jaar. In de projectbeschrijving geeft u ook aan wat het project gaat kosten; deze totaalprijs wordt automatisch uitgesplitst naar de afzonderlijke certificaten. 

Particulieren en bedrijven kunnen nu via AgoraNatura de certificaten voor hun project kopen en zo de uitvoering ervan financieren. Indien nodig zullen geïnteresseerde partijen contact met u opnemen met vragen alvorens een betaalbare bestelling te plaatsen. Dit geeft u de kans op een directe uitwisseling met mogelijke financieringspartners.

Als alle certificaten van uw project zijn besteld en u akkoord bent gegaan, worden de gestorte bedragen op uw rekening gestort. Tegelijkertijd zullen de investeerders van AgoraNatura hun instandhoudingscertificaten per e-mail ontvangen. 

In het geval van een donatieproject of een investering door een bedrijf, moet u donatiebewijzen of een factuur naar de investeerders sturen om de volledige financiering te voltooien. AgoraNatura zal u voorzien van alle nodige informatie.  

Resultaten rapporteren

Zodra alle certificaten zijn verkocht, kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. In je "Mijn AgoraNatura" beheer je je project. Je kunt hier bijvoorbeeld nieuws, foto's of geluidsopnames plaatsen, die dan op de projectpagina verschijnen. Zo kun je eenvoudig rapporteren over de voortgang en je project tastbaar maken voor investeerders en geïnteresseerden. Dit zorgt voor transparantie en geeft inzicht in uw werk, wat verdere betrokkenheid op middellange termijn kan bevorderen. 

Regelmatige verslaglegging is ook belangrijk voor de certificering. Eens per jaar moet u de succesvolle uitvoering van uw project bevestigen met een kort verslag. U vindt de juiste hulpmiddelen hiervoor in uw "Mijn AgoraNatura". Als u al over de uitvoering en de resultaten van het jaar hebt gerapporteerd, kunt u dit nieuws gewoon in één verslag combineren. De certificeringsinstantie controleert elk jaar steekproefsgewijs geselecteerde projecten op basis van deze verslagen en de resultaten ter plaatse. Als zich in de loop van het project moeilijkheden voordoen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Certificeringsinstantie.

Op de pagina Hier vindt u ondersteuning vindt u meer gedetailleerde informatie over het opstellen van uw projectbeschrijving en de contactgegevens van onze deskundigen op het gebied van voorstellen. Als u feedback of suggesties hebt, kunt u ons ook rechtstreeks schrijven op info[a]agora-natura.de

Feedback van aanbieders