AgoraNatura in de querFELDein blog


Een uitgebreid artikel over AgoraNatura is gepubliceerd in de online kennisbank over de landbouw van de toekomst: "Natuurbescherming gaat nu online". Naast projectleider Prof. Bettina Matzdorf en medewerker Carolin Biedermann komt ook landbouwer Matthias Prüfer aan het woord. Hij boert in een van de eerste met succes gefinancierde proefprojecten van AgoraNatura - de "Uitgestrekt veld bij Mankmuß" in Prignitz - zijn gebieden zodanig dat de met uitsterven bedreigde veldsla kan blijven bestaan. Het vijfjarige project werd gefinancierd door WEMAG AG.