AgoraNatura is nu online: Duitslands eerste online-marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten


Vanaf eind september 2020 kunnen bedrijven en particulieren via de nieuwe onlinemarktplaats op www.agora-natura.de investeren in biodiversiteit en ecosysteemdiensten in Duitsland. Via vrijwillige, flexibele betalingen kunnen zij bijvoorbeeld bijdragen aan het behoud van weideboomgaarden, de ontwikkeling van landbouwvelden met grote biodiversiteit of de aanleg van beschermingsgebieden voor bepaalde doelsoorten.

De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld is essentieel om de dringende milieu-uitdaging van het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van habitats aan te pakken. AgoraNatura wil extra particuliere financiering genereren voor de bescherming van de natuur en de publieke kennis over biodiversiteit en ecosysteemdiensten versterken. Om dit doel te bereiken verbindt AgoraNatura grondgebruikers en milieuorganisaties met betrokken particulieren en bedrijven. De online-marktplaats is een aantrekkelijk, gemakkelijk te gebruiken digitaal instrument dat ernaar streeft meer gezamenlijke, vrijwillige instandhoudingsacties op het terrein te vergemakkelijken. Het regionale bereik van AgoraNatura is momenteel beperkt tot projecten in Duitsland.

Om nieuwe particuliere natuurbeschermers aan te spreken, brengt AgoraNatura het concept van wetenschappelijke ecosysteemdiensten in de praktijk: alle projecten op AgoraNatura worden gecertificeerd volgens het nieuw ontwikkelde en onafhankelijke Naturplus norm. Deze op wetenschap gebaseerde norm beschrijft criteria voor effectieve beschermingsprojecten, die een hoge kwaliteit van alle projecten op het platform waarborgen. Daarnaast heeft de Naturplus norm vereist de kwantificering van verwachte projectvoordelen op biodiversiteit en ecosysteemdiensten. De norm voorziet in erkende methoden om de effecten van verschillende projecttypes te beoordelen, bijvoorbeeld met betrekking tot planten- en dierendiversiteit, genetische diversiteit, vermeden CO2 emissies en verminderde effecten op grond- en oppervlaktewater. Om projectontwikkelaars, zoals landbouwers en lokale milieuactoren, te ondersteunen bij de planning van hun AgoraNatura-projecten, worden kwantificeringsmethoden en verschillende projecttypesjablonen verder ontwikkeld. In dit verband wijst Dr. Bettina Matzdorf, hoogleraar ecosysteemdienstenbeheer en leider van het AgoraNatura-project, erop dat "de lopende ontwikkeling van de Naturplus standaard is een open en collaboratief proces, waaraan geïnteresseerde onderzoekers een bijdrage kunnen leveren". De momenteel aanvaarde methoden zijn te vinden op naturplus-standard.de/english (meer Engelse informatie op de website volgt binnenkort).

De eigenlijke "producten" van de online-marktplaats zijn natuurbehoudcertificaten, die de verwachte positieve effecten op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten beschrijven en visualiseren. Elk certificaat is een gebiedsgebonden aandeel van een gecertificeerd natuurbehoudsproject met een geldigheid van 100 m² en één jaar. Dankzij transparante informatie over projecteffecten en locatie kunnen bedrijven en particulieren gericht investeren in biodiversiteit en ecosysteemdiensten, precies daar waar het voor hen belangrijk is. AgoraNatura heeft iets te bieden voor elk budget - sommige certificaten zijn verkrijgbaar vanaf minder dan 10 euro. Al voor de lancering van het platform zijn vijf proefprojecten gefinancierd door bedrijven, waaruit blijkt hoe aantrekkelijk dit concept is voor particuliere financiers.

De AgoraNatura heeft zich al verspreid onder internationale onderzoekers op het gebied van ecosysteemdiensten. Dr. Rudolf de Groot, voorzitter van het Ecosystem Services Partnership (www.es-partnership.org) en universitair hoofddocent aan de Wageningen Universiteit in Nederland, steunt het idee van een online-marktplaats voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. "Het is één ding om aan te tonen dat de natuur belangrijk is en veel economische waarden heeft. Maar die waarde omzetten in echt geld is een essentiële volgende stap. Deze marktplaats biedt daarvoor de mogelijkheid", aldus de Groot.

Naarmate AgoraNatura zich verder ontwikkelt, zal het zich ontwikkelen tot een waardevolle gegevensbron om een echte markt voor publieke milieugoederen te analyseren. "Aan de vraagzijde wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over voorkeuren en motieven. Aan de aanbodzijde worden gegevens verzameld over de soorten aangeboden ecosysteemdiensten en de gebruikte contractuele ontwerpen," legt Professor Dr. Matzdorf uit. Onderzoeksexperimenten op het gebied van milieucommunicatie zijn even goed mogelijk als de integratie van enquêtes of andere digitale instrumenten.

www.agora-natura.de

AgoraNatura-projectgebied in de Ferbitz-groeve
Door donaties van particulieren of milieubewuste bedrijven kunnen projecten zoals dit in de Ferbitzer Bruch bij Fahrland worden ondersteund. | De foto kan voor redactionele doeleinden worden gebruikt met bronvermelding: © Klemens Karkow

Projectpartners:

  • Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF)
  • Universiteit van Greifswald
  • Milieuactie Duitsland (DUH)
  • Duitse vereniging voor landverzorging (DVL)

Financiering:
Het project wordt ondersteund door het gezamenlijke financieringsinitiatief "Onderzoek voor de uitvoering van de nationale biodiversiteitsstrategie" van het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) en het federale ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU), alsook door het "Federale programma voor biologische diversiteit" van het BMU (2015-2021).

Federaal Ministerie van Onderwijs en Onderzoek
Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid
leven.natuur.diversiteit

Perscontact:
Hendrik Schneider
Hoofd pers en public relations
Telefoon: + 49 (0) 33432 82-405
Mobiel: + 49 (0) 151 405 455 00
Email: public.relations@zalf.de

Wetenschappelijk contact:
Prof. Bettina Matzdorf
Hoofd van het AgoraNatura project
Hoofd van de ZALF-werkgroep "Beheer van ecosysteemdiensten".
Telefoon: + 49 (0) 33432 82-150
Email: matzdorf@zalf.de