Intrekking

Herroepingsrecht

U hebt het recht uw investering in een project binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt u een duidelijke verklaring van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen per e-mail naar info[a]agora-natura.de. U kunt hiervoor het hier verstrekte voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken. Uw herroeping zal u per e-mail worden bevestigd.

Opmerking: AgoraNatura treedt alleen op als tussenpersoon tussen projectaanbieders en investeerders en is zelf geen contractuele partner.

Voorbeeldformulier voor annulering

Betreft: Herroeping

Aan: [naam/organisatie, adres en, indien van toepassing, het e-mailadres van de projectuitvoerder].

Hierbij herroep ik de door mij gesloten overeenkomst voor de investering in het volgende project: [naam en ID van het project].

op [datum van investering].

[Naam, adres en e-mailadres van de investeerder].

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u heeft verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn beginnen, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding tussen de diensten die reeds zijn verricht tot het moment waarop u ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst en de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.