Waarom een natuurbehoudsproject certificeren?

Een certificering zorgt ervoor dat aan belangrijke normen wordt voldaan. Bij AgoraNatura vind je alleen natuurbeschermingsprojecten die gecertificeerd zijn volgens de Natuurplus-Standaard. We nemen ook links op naar projecten die gecertificeerd zijn volgens de MoorFutures standaard.

De natuurplus-Standaard

Projecten worden gecertificeerd volgens de Natuurplus-Standaarddie speciaal is ontworpen voor AgoraNatura en een effectief kader biedt voor het leveren van biologische diversiteit en ecosysteemdiensten. De standaard is ontwikkeld in samenwerking tussen wetenschappers, boeren en natuurbeschermers.

Als onafhankelijke derde partij kan de certificeringsautoriteit agraathaer controleert of een project voldoet aan de Naturplus-norm.

AgoraNatura

Certificeringsproces

Om een project voor te stellen op AgoraNatura, moeten projectleveranciers een projectbeschrijving schrijven die vervolgens wordt voorgelegd aan de onafhankelijke certificeringsinstantie. Deze controleert of de projectbeschrijving volledig en uitvoerbaar is, en of alle criteria van de aardplus-Standaard voldaan zijn. Het implementatieplan moet bijvoorbeeld uitgebreid zijn en de meetmethoden en rapportages moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke normen.

Een project gaat pas online op AgoraNatura als het succesvol is gecertificeerd, waarna investeerders natuurbehoudcertificaten kunnen kopen om het project te ondersteunen. Eén certificaat vertegenwoordigt een investering van 100 m2 gedurende één jaar van de looptijd van het project.

Naar aanleiding van een lopend project

Zodra alle natuurbeschermingscertificaten voor een project zijn verkocht, kan het project van start gaan. AgoraNatura controleert regelmatig of de rapporten over acties en resultaten op tijd worden aangeleverd. Minstens één keer per jaar moeten de projectleveranciers een rapport indienen dat de succesvolle implementatie van hun project bevestigt.

Als er zich problemen voordoen, zal de certificeringsinstantie ingrijpen en beoordelen of het project volgens plan kan worden voortgezet. Als aanpassingen nodig zijn, zal samen met de projectleveranciers aan oplossingen worden gewerkt. Investeerders zullen door het AgoraNatura team op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen.

Eens per jaar voert de certificeringsinstantie willekeurige controles uit op geselecteerde projecten, afhankelijk van de rapporten en resultaten ter plaatse.

MoorFutures

AgoraNatura zal binnenkort ook certificaten aanbieden van projecten die gecertificeerd zijn door de MoorFutures standaard. Sommige zijn al beschikbaar in onze huidige projectenlijst. Als je wilt investeren in een van de MoorFutures-projecten, word je doorgestuurd naar de projectsite op MoorFutures.