Waarom gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten?

Certificering zorgt ervoor dat aan belangrijke normen wordt voldaan. Bij AgoraNatura kunnen alleen natuurbeschermingsprojecten worden aangeboden en financieel ondersteund die gecertificeerd zijn volgens de Natuurplus-Standaard zijn gecertificeerd. Daarnaast wordt verwezen naar projecten die gecertificeerd zijn volgens de MoorFuture standaard zijn gecertificeerd.

De aardplus-Standaard

Met de nieuwe Natuurplus-Standaard projecten die effectieve randvoorwaarden bieden voor biodiversiteit en natuurdiensten worden gecertificeerd. De norm is gezamenlijk ontwikkeld door collega's uit wetenschap, landbouw en natuurbehoud.

Als onafhankelijke derde partij controleert de certificatie-instelling agrathaer of een project voldoet aan de aardplus-standaard. (Contact onderaan de pagina)

AgoraNatura

Het certificeringsproces

Om een project aan AgoraNatura te kunnen aanbieden, moeten de inschrijvers een projectbeschrijving invullen, die vervolgens naar de onafhankelijke certificeringsinstantie wordt gestuurd. De certificeringsinstantie controleert of de projectbeschrijving volledig en plausibel is, en of deze voldoet aan alle criteria van de natuurbeschermingsregeling.plus-normen moeten worden nageleefd. Zo moeten de beschreven maatregelen traceerbaar zijn en moeten de methoden voor het meten en rapporteren wetenschappelijk erkend zijn.

Pas na succesvolle certificering gaat het project online op AgoraNatura en kunnen investeerders in het project investeren door natuurbeschermingscertificaten te kopen. Eén certificaat staat altijd voor 100 m2 gebied en een termijn van een jaar.

Ondersteuning tijdens de uitvoering

Zodra alle instandhoudingscertificaten voor een project zijn verkocht, kan het worden uitgevoerd. AgoraNatura controleert regelmatig of de rapporten over maatregelen en resultaten volgens plan worden ontvangen. Ten minste eenmaal per jaar moet de aanbieder de succesvolle uitvoering van het project bevestigen. 

In geval van moeilijkheden komt de certificeringsinstantie tussenbeide en beoordeelt zij of het project volgens plan kan worden voortgezet. Als er aanpassingen nodig zijn, zoekt zij samen met de aanbieders naar oplossingen. De investeerders worden via AgoraNatura geïnformeerd. 

Eenmaal per jaar controleert de certificeringsinstantie steekproefsgewijs geselecteerde projecten, zowel op basis van de verslagen als van de resultaten ter plaatse.

MoorFutures

In de toekomst zal AgoraNatura ook certificaten aanbieden van projecten die gecertificeerd zijn volgens de MoorFutures standaard zijn gecertificeerd. Enkele van deze projecten vindt u al in ons huidige aanbod. Als u echter in de MoorFutures-projecten wilt investeren, verwijzen wij u momenteel nog naar de aanbieder.

Natuurcertificeringsinstantieplus-Standaard

Contactpersoon: Anita Bebleck 

anita.bebleck[a]agrathaer.de

Tel.: 033432 - 82 141