Landschapsverzorgers voor meer biodiversiteit in de heidevelden


In de Freisinger Moos loopt sinds half augustus Duitslands eerste volgens de onafhankelijke Natur PlusPlus-norm gecertificeerde begrazingsproject. Runderen van een bedreigd, oud ras houden de heide voorzichtig open en laten deze weer bloeien.

De bijzonder robuuste dieren van het ras "Murnau-Werdenfelser Rund" houden van het leven in waterrijke gebieden: De dieren zijn relatief licht, hebben uitzonderlijk harde klauwen en gewrichten met een grote veerkracht en ze hebben een culinaire voorkeur voor planten op natte gronden. Dit is een geluk voor de heide en zijn typische biodiversiteit. Want het grazende vee voorkomt dat riet, wilgen en guldenroede zich ongehinderd uitbreiden en dat natte depressies en waterpartijen dichtslibben. Zo zorgen ze ervoor dat er voldoende open plekken ontstaan en dus de voorwaarde voor nieuw leven. In de kleine holtes die de harde hoeven in de veengrond achterlaten, verzamelt zich water als broedplaats voor allerlei kleine beestjes. De mest van het vee kan door weidekwekers worden gebruikt om hun broedsel te voeden. Lichthongerige planten krijgen de kans zich weer te verspreiden.

Nu al, enkele maanden na de start van het project, is te zien dat het vee goed werk verricht: de zwaar overwoekerde wilgen, maar ook brandnetels en guldenroede trekken zich terug, libellen en padden dartelen rond in de biotopen, en zelfs orchideeën zullen naar verwachting terugkeren in de heide. Dit geeft hoop voor grote dingen in de vijfjarige projectperiode en ook voor het feit dat het behoud van het plaatselijke, maar sterk bedreigde huisdierras kan worden ondersteund.

Het terrein van 2,3 hectare wordt beheerd door het landbouwbedrijf van de familie Bartl en de Vereniging voor landschapsbehoud Freising (LPV). Via AgoraNatura, de LPV Freising in ISCC System GmbH een sterke investeerder voor het project gevonden. "De bescherming van natuur en biodiversiteit is voor ons een zeer relevant en belangrijk thema", zegt ISCC-directeur Norbert Schmitz. "In deze context waren we overtuigd van de positieve interactie tussen de Murnau Werdenfelsers en de "Freisinger Moos" als een van de grootste, intacte heidelandschappen in Beieren." Met behulp van de financiële steun konden de extra kosten voor deze vorm van bijna-natuurlijke begrazing worden gecompenseerd.

Meer over het project vindt u hier: "Bijna-natuurlijke weiden in de Freisinger Moos".