Duitsland's eerste onafhankelijke marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten AgoraNatura gaat van start


Bedrijven en particulieren kunnen vanaf 30 september deelnemen aan de financiering en uitvoering van allerlei natuurbeschermingsprojecten op www.agora-natura.de. Zelfs met kleine investeringen kunnen bijvoorbeeld weideboomgaarden in stand worden gehouden, waardevolle landbouwgrond worden ontwikkeld of beschermde gebieden voor bepaalde diersoorten worden ingesteld.

De nieuwe online marktplaats AgoraNatura brengt actoren uit de landbouw en de natuurbescherming samen met geëngageerde particulieren en verantwoordelijke bedrijven. Geïnteresseerden kunnen online natuurbeschermingscertificaten kopen en daarmee investeren in projecten voor natuurbehoud en landschapsbeheer met kwaliteitsgarantie. Zij worden transparant geïnformeerd over waar de projecten worden uitgevoerd, wie bij de uitvoering betrokken is en wat ermee wordt bereikt. AgoraNatura heeft voor elk budget iets te bieden. Afhankelijk van het project beginnen de aangeboden certificaten bij 10 euro. Ze hebben altijd betrekking op één jaar en een oppervlakte van 100 vierkante meter.

Op AgoraNatura zijn al diverse projecten in de opstartfase te vinden: Men wil beschermde gebieden voor amfibieën, insecten of bedreigde akkervogels creëren, boomgaarden onderhouden of heidegronden in stand houden door speciale begrazing. Maar ook nieuwe projecten zijn welkom. Alle landbouwers, landeigenaren of natuurbeschermers met geschikte grond en de nodige inhoudelijke en technische knowhow kunnen hun projecten op het onlineplatform AgoraNatura plaatsen. Na succesvolle verificatie en certificering worden deze projecten vervolgens gepubliceerd en kunnen ze financieel worden ondersteund. De online marktplaats wordt beheerd door de Duitse Milieuhulp (DUH), het Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek (ZALF), de Universiteit van Greifswald en de Duitse Vereniging voor Landschapsbehoud (DVL).
AgoraNatura wordt gefinancierd in het kader van een gezamenlijk financieringsinitiatief van het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) en het federale ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU), alsmede het Bundesamt für Naturschutz (BfN).

"Terwijl het landbouwbeleid nog steeds intensief landbeheer bevordert dat ecosystemen en biodiversiteit in gevaar brengt, groeit de vraag naar intacte cultuurlandschappen en biodiversiteit sterk in de samenleving. Met het marktgerichte mechanisme van AgoraNatura dichten we de kloof tussen natuurbeschermingsprogramma's van de overheid, financiering via donaties en verplichte compensatie voor milieueffecten", zegt Ulrich Stöcker, hoofd Natuurbehoud & Biodiversiteit bij DUH.

"Met de marktplaats kunnen grondbeheerders niet alleen meer natuurbescherming in het veld brengen, maar ook de diverse natuurdiensten beter zichtbaar maken", benadrukt prof. dr. Bettina Matzdorf van de ZALF.

Certificering volgens de zogenaamde Naturplus-norm garandeert de doeltreffendheid van de projecten. Een team van onderzoekers, landbouwers en natuurbeschermers controleert of de maatregelen effectief zijn en voldoen aan wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitscriteria volgens de Naturplus-norm. Voor certificering moeten de uitvoerders van de projecten ook precies aantonen welke effecten hun maatregelen hebben op de natuurdiensten. Deze natuurdiensten zijn de bijdragen van de natuur die zorgen voor het welzijn van de mens. Ze omvatten het feit dat de natuur ons voorziet van schoon water of grondstoffen, dat ze kooldioxide (CO2) bindt en zo bijdraagt aan klimaatbescherming, en dat we ervan kunnen genieten en ontspannen. Door zichtbaar te maken welke diensten het individuele project daadwerkelijk ondersteunt, zouden deze diensten meer gewaardeerd moeten worden door het publiek. Tegelijkertijd kunnen bedrijven en particulieren projecten kiezen, niet alleen in bepaalde regio's, maar ook specifiek op basis van welke natuurdiensten zij willen investeren: in de bescherming van water, het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit of in klimaatdiensten. De projecten kunnen volledig of naar rato worden gefinancierd. Als er niet genoeg investeerders zijn voor een project, wordt het reeds betaalde geld volledig terugbetaald.

Gezamenlijk persbericht van:

ZALF             Duitse milieusteun


Contact:
Monika Meiser, agrathaer GmbH
033432 82149, monika.meiser@agrathaer.de