Kom nu in actie voor bedreigde vogelsoorten en heidebescherming in Beieren!


PERSBERICHT

De online marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten www.agora-natura.de biedt twee nieuwe projecten ter ondersteuning aan in het Beierse district Freising. In het eerste project wordt een waardevol toevluchtsoord voor bedreigde vogelsoorten gecreëerd. Crowdfunding via AgoraNatura helpt ervoor te zorgen dat de dieren in de toekomst buiten de beschermde gebieden kunnen overleven. In het tweede project wordt een heidegebied in stand gehouden door begrazing met bedreigde huisdierrassen en zo ontwikkeld dat er een bijzonder leefgebied voor inheemse wilde dier- en plantensoorten ontstaat. Iedereen kan de projecten gemakkelijk steunen met een klik van thuis uit!

Freising, 12.10.2021

Zoals voorgeschreven door AgoraNatura werden de projecten beoordeeld volgens de Naturplus standaard gecertificeerd. Dit garandeert dat zij effectieve kaders bieden voor biodiversiteit en natuurdiensten en dat de resultaten ook tijdens de uitvoering regelmatig worden gecontroleerd.

De projecten worden gefinancierd via zogenaamde natuurbeschermingscertificaten. Elk certificaat beschermt en ontwikkelt 100 vierkante meter van het projectgebied gedurende één jaar. Beide projecten worden echter pas uitgevoerd als alle instandhoudingscertificaten medio februari 2022 zijn gefinancierd. De projecten kunnen gedurende de geplande looptijd van vijf jaar worden bezocht en er wordt regelmatig informatie over de voortgang verstrekt.

Beide projecten worden gesteund door de Landschaftspflegeverband Freising e. V. uitgevoerd samen met de boerderij van de familie Bartl. Belangrijkste doelstellingen van de vereniging voor landschapsbehoud Freising e. V. zijn het behoud en de instandhouding van het natuur- en cultuurlandschap in het district Freising, de bescherming van het leefgebied van vele bedreigde dier- en plantensoorten en de bevordering van regionale economische kringlopen, vooral met landbouwbedrijven. Na een jarenlange succesvolle samenwerking met de boerderij van de familie Bartl zijn beide actoren bijzonder verheugd dat de projecten tot een goed einde zijn gebracht.

Het eerste project bevindt zich in de Bachinger Moos en creëert een toevluchtsoord voor weidevogels. Deze omvatten o.a. kievit, wulp, veldleeuwerik en paapje. Zij behoren tot de meest bedreigde inheemse vogelsoorten in Duitsland. In het moderne agrarische landschap vinden ze geen geschikte habitat en voldoende voedsel meer. Het project gaat dit tegen door gerichte voorjaarsbegrazing met bedreigde Murnau-Werdenfels runderen of bosschapen uit Beieren. Hierdoor ontstaat een gunstige situatie voor de jonge vogels tijdens het broedseizoen.

Het tweede project wil aantonen dat minder intensieve begrazing een hoge natuurbeschermingswaarde kan hebben voor natte hoogvenen. Het projectgebied is al relatief nat en is bestemd voor verdere vernatting. Er wordt ook begraasd met Murnau-Werdenfels runderen en bosschapen, twee bedreigde huisdierrassen. Om de natuurontwikkeling te realiseren is met name geld nodig voor de pacht van de eerste vijf jaar en de aanleg van het weidehek.

Het onafhankelijke bemiddelingsplatform www.agora-natura.de biedt ook andere op kwaliteit gecontroleerde en transparant zichtbare natuurbeschermingsprojecten in Duitsland aan. Privé of als bedrijf betrokken raken bij natuurbehoud was nog nooit zo eenvoudig.

Naar de projecten op AgoraNatura:

Neem contact op met de aanbieder van het project:

Fabian Eichhorn
Landschaftspflegeverband Freising e. V.
Telefoon: + 49 (0) 174 1992630
E-mail: fabian.eichhorn@kreis-fs.de

Perscontact AgoraNatura:
Margarethe Schneider, Fiona Schlecht...
E-mail: presse@agora-natura.de