Over heikikkers in plaats van landbouw in de NDR radio reportage


We zijn erg blij dat het project "Moorkikkereilanden bij Sestelin - Deel 2" volledig gefinancierd is door AgoraNatura en willen alle donateurs bedanken!

"Landbouw en natuurbescherming sluiten elkaar niet uit, maar moeten samen gedacht worden", zegt landbouwer Christian Ringenberg. Hij en de projectleider Nathalie Soethe hebben in een interview met de NDR beschreven hoe het project "Moorfroschinseln beim Sestelin" tot stand is gekomen.

Doel van het project is een toevluchtsoord te creëren voor bedreigde amfibieënsoorten. De nadruk ligt op de instandhouding van amfibieën en met name op de bescherming van de voor Noord-Duitsland typische heikikker als reeds vastgestelde, bijzonder waardevolle doelsoort. 

Onbeheerde bufferzones beschermen en bevorderen zo nodig amfibieënpopulaties. Ook veel vogelsoorten (heggen- en grondbroeders), insectensoorten (bijv. loopkevers, wilde bijen) en reptielen profiteren hiervan. Foto: Nathalie Soethe

 Hier ga naar het korte verslag op NDR Radio van 10.10.21 om 12:10 door Lars Kohstall: