Nieuw AgoraNatura project: Dokterstuin Teterow


Oude fruitbomen in de dokterstuin

PERSBERICHT

Historische boomgaard in Teterow behouden met behulp van certificaataankopen

De Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V wil met het behoud van een historische boomgaardweide in Teterow regionale zeldzaamheden bevorderen en bezoekers een bijzondere natuurbeleving bieden. Word nu actief voor een uitzonderlijk rijke boomgaard aan de rand van Teterow!

  • Via AgoraNatura, de eerste online marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten, kunnen bedrijven en particulieren helpen om de "Dokterstuin van Teterow" te behouden als getuigenis van de geschiedenis, om bijzondere fruitvariëteiten veilig te stellen, als waardevolle habitat en recreatieve ruimte.
  • Het project is gecontroleerd en gecertificeerd volgens de Naturplus-norm. Het voldoet dus aan wetenschappelijk verantwoorde criteria. De effecten op de natuur worden regelmatig geëvalueerd en transparant gemaakt.
  • Door certificaten van dit project te kopen kan iedereen eenvoudig vanuit huis een waardevolle bijdrage leveren aan natuurbehoud en vervolgens de resultaten direct voor de eigen deur ervaren.

Teterow, 12.02.21.

De weideboomgaard strekt zich uit over meer dan 300 m op een weidegebied aan de rand van Teterow. Sinds jaren zorgt de Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV samen met een naburige veehouder en met steun van de stad Teterow voor het behoud van dit natuurbeschermingsjuweel. Dankzij het voorkomen van bijzonder zeldzame fruitsoorten en het hoge aandeel oude fruitbomen is de weide een uitzonderlijk beschermwaardig gebied. Het project zal de levensduur van de 50 oudste hoge stammen verlengen en zo bijdragen tot de bescherming op lange termijn van deze waardevolle habitat. Door af te zien van bestrijdingsmiddelen en intensieve bemesting wordt het grondwater jarenlang in stand gehouden. "Het project is ook vanuit cultureel oogpunt bijzonder interessant, omdat het om een historische gemeenschappelijke tuin gaat", merkt instandhoudingsexpert Michaela Reutter van het Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek, kortweg ZALF e.V., op. Zij is medewerker van de online marktplaats AgoraNatura en ondersteunt geïnteresseerde aanbieders bij het plaatsen van hun projecten.

Helaas zijn de beschikbare middelen echter niet voldoende om de weideboomgaard op lange termijn in stand te houden, zodat deze in al zijn schoonheid en complexiteit bewaard blijft. Veel van de oudste hoge bomen dreigen uit elkaar te vallen en er is ook onvoldoende capaciteit voor de belangrijke herplant van jonge bomen. Om het noodzakelijke onderhoudssnoeiwerk voor de oude bomen te kunnen uitvoeren en het behoud van de weide op lange termijn door nieuwe aanplant te waarborgen, is het project op AgoraNatura stopgezet. Nog anderhalve maand lang kunnen betrokken bedrijven en particulieren het project van de Stichting Milieu- en Natuurbeheer MV steunen door natuurbeschermingscertificaten van het project te kopen. Elk certificaat vertegenwoordigt een oppervlakte van 100 vierkante meter en kost 21,60 euro. Hier kunt u certificaten kopen. Met hun aankoop helpen investeerders niet alleen de fruitbomen en dieren, maar krijgen zij ook de kans om meer te weten te komen over hun geschiedenis tijdens een persoonlijke rondleiding door de herfstboomgaard op de jaarlijkse Appeldag in Doktorgarten Teterow.

Naast het boomgaardproject kunnen geïnteresseerden op AgoraNatura ook andere op kwaliteit gecontroleerde, transparante projecten voor natuurbehoud en landschapsbeheer vinden, bijvoorbeeld ter bescherming van bestuivers die afhankelijk zijn van bloeiende gebieden of roofvogels. Het platform is sinds najaar 2020 online op www.agora-natura.de en ziet zichzelf als een onafhankelijk bemiddelingsplatform. Verantwoordelijke bedrijven en particulieren kunnen online hun krachten bundelen met betrokken actoren uit landbouw en natuurbescherming en gezamenlijk natuurgebieden met een meetbare meerwaarde creëren. Alle projecten op AgoraNatura worden namelijk uitgevoerd volgens de NaturPlus standaard gecertificeerd. Met deze

ervoor gezorgd dat zij effectieve randvoorwaarden bieden voor biodiversiteit en natuurdiensten en dat de maatregelen en resultaten ook tijdens de uitvoering regelmatig worden geëvalueerd. De AgoraNatura-bloem toont op de website voor elk project afzonderlijk welke natuurdiensten worden ondersteund. Afhankelijk van het project kunnen de aangeboden certificaten gekocht worden voor 10 euro of meer. Ze hebben altijd betrekking op één jaar en een oppervlakte van 100 vierkante meter.

AgoraNatura is ontstaan als onderdeel van een onderzoeks- en implementatieproject waarin collega's uit wetenschap, natuurbehoud en landschapsbeheer samenwerkten. Hun doel is om een digitale plek te creëren waardoor meer bedrijven en bewoners samen en effectief kunnen werken aan het behoud van de natuur in hun regio. Tegelijkertijd kun je hier veel leren over de complexe onderlinge relaties tussen biodiversiteit en natuurdiensten.

Door te investeren in het boomgaardproject steunt u ook het nog jonge platform AgoraNatura en het idee erachter. Want juist in de huidige tijd wordt duidelijk hoe sterk het menselijk welzijn afhankelijk is van een intacte, gezonde natuur. Neem een kijkje op AgoraNatura en raak betrokken bij het behoud van biodiversiteit en natuurdiensten in uw directe omgeving!

 

Contact Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV

Ulla Wieneke

Mecklenburgstraße 7

19053 Schwerin

E-mail: info@stun-mv.de

 

Perscontact AgoraNatura:

Fiona Schlecht

E-mail: fiona.schlecht@zalf.de