Over AgoraNatura

AgoraNatura is Duitslands eerste online marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten. Sinds oktober 2020 stelt AgoraNatura iedereen die grond beheert en een natuurbeschermingsproject wil uitvoeren in staat om dit te financieren via crowdfunding of via partnerschappen met bedrijven. Particuliere investeerders en bedrijven kunnen specifiek biodiversiteit en natuurdiensten bevorderen door de aankoop van natuurbehoudscertificaten. Om de ecologische impact van de projecten te garanderen, wordt elk project extern gecontroleerd door de Natuurplus-Standaard gecertificeerd. 

AgoraNatura is ontstaan uit een onderzoeks- en ontwikkelingsproject met partners uit natuurbescherming en landbouw. Sinds juli 2021 wordt de marktplaats gerund als een project van het Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) e.V. beheerd. De spin-off als onafhankelijke organisatie is gepland voor 2022.

Grafiek op AgoraNatura

Het concept

AgoraNatura is een onafhankelijk bemiddelingsplatform. Hier presenteren projecten van verschillende milieuorganisaties en actoren uit heel Duitsland zich. Zij vermelden hun natuurbeschermingsdoelen, de noodzakelijke maatregelen en beschrijven de verwachte positieve effecten op de biodiversiteit en de natuurdiensten. Deze verwachtingen worden geïllustreerd in de bloem. De aanbieders bepalen zelf ook de passende prijs voor hun project. Een beoordelingsproces volgens de Natuurplus-Standaard zorgt ervoor dat de beschreven maatregelen doelgericht zijn en voldoen aan wetenschappelijk verantwoorde kwaliteitscriteria.

Investeerders steunen de gecertificeerde projecten door natuurbeschermingscertificaten te kopen. Eén certificaat staat voor 100 mgebied en een projectduur van één jaar. Een project kan alleen worden uitgevoerd als alle certificaten zijn gekocht. Anders wordt het geld automatisch teruggegeven aan degenen die al geïnvesteerd hebben. De aanbieders bepalen zelf hoe lang een project kan worden gefinancierd, maar voor maximaal 6 maanden. 

Team

Wetenschappers uit verschillende disciplines uit de Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) e. V. en de Universiteit van Greifswald en actieve natuurbeschermers van de Duitse milieuhulp (DUH) e.V. en van de Duitse vereniging voor landschapsbehoud (DVL) e.V. ontwikkelden samen de online marktplaats, vergezeld van andere externe deskundigen. Ook betrokken waren:

ZALF

Carolin Biedermann
Marlen Krause
Prof. Dr. Bettina Matzdorf
Holger Pepper
Michaela Reutter

Achim Schäfer

Steffen Holzmann
Sabrina Schulz
Anne Siegert
Ulrich Stöcker

Bernd Blümlein
Marlene Bock
Jan Noack

AgoraNatura is ontwikkeld in het kader van een door de overheid gefinancierd project (2015-2021). Door de financiering worden veel kosten, bijvoorbeeld voor de certificering van de projecten, gedekt en hoeven deze nog niet te worden gedragen door de gebruikers van de marktplaats (meer details zijn te vinden in het Veelgestelde vragen). Functionaliteiten en pagina-inhoud worden voortdurend ontwikkeld. Uw feedback is daarom zeer welkom.

Het project werd gefinancierd door de BMBF en BMU/BfN.

Sinds juni 2021 wordt AgoraNatura ondersteund door de ZALF  en over het project FABulous Boeren gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa.
Het team bestaat momenteel uit Martin Borchert, Prof. Dr Bettina Matzdorf, Margarethe Reichenspurner en Holger Pfeffer. De spin-off van AgoraNatura als onafhankelijke organisatie is gepland voor 2023.

AgoraNatura-projectgebied in de Ferbitz-groeve
Discovery Days 2019: AgoraNatura medewerkers bezoeken samen met investeerders en aanbieders de gebieden van de eerste succesvol gefinancierde projecten. © K.Karkow