Over AgoraNatura

AgoraNatura is Duitslands eerste online marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten. Sinds oktober 2020 stelt AgoraNatura iedereen die grond beheert en een natuurbeschermingsproject wil uitvoeren in staat om dit te financieren via crowdfunding of via partnerschappen met bedrijven. Particuliere investeerders en bedrijven kunnen specifiek biodiversiteit en natuurdiensten bevorderen door de aankoop van natuurbehoudscertificaten. Om de ecologische impact van de projecten te garanderen, wordt elk project extern gecontroleerd door de Natuurplus-Standaard gecertificeerd. 

Grafiek op AgoraNatura

Het concept

AgoraNatura is een onafhankelijk bemiddelingsplatform. Hier presenteren projecten van verschillende milieuorganisaties en actoren uit heel Duitsland zich. Zij vermelden hun natuurbeschermingsdoelen, de noodzakelijke maatregelen en beschrijven de verwachte positieve effecten op de biodiversiteit en de natuurdiensten. Deze verwachtingen worden geïllustreerd in de bloem. De aanbieders bepalen zelf ook de passende prijs voor hun project. Een beoordelingsproces volgens de Natuurplus-Standaard zorgt ervoor dat de beschreven maatregelen doelgericht zijn en voldoen aan wetenschappelijk verantwoorde kwaliteitscriteria.

Investeerders steunen de gecertificeerde projecten door natuurbeschermingscertificaten te kopen. Eén certificaat staat voor 100 mgebied en een projectduur van één jaar. Een project kan alleen worden uitgevoerd als alle certificaten zijn gekocht. Anders wordt het geld automatisch teruggegeven aan degenen die al geïnvesteerd hebben. De aanbieders bepalen zelf hoe lang een project kan worden gefinancierd, maar voor maximaal 6 maanden. 

Achtergrond

AgoraNatura is gecreëerd als onderdeel van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject gefinancierd door de BMBF en BMU/BfN (2015-2021). Wetenschappers uit verschillende disciplines uit de Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) e. V. en de Universiteit van Greifswald en actieve natuurbeschermers van de Duitse milieuhulp (DUH) e.V. en van de Duitse vereniging voor landschapsbehoud (DVL) e.V. hebben samen de online marktplaats ontwikkeld, ondersteund door andere externe experts.

2021 tot 2023, AgoraNatura werd bekroond met de ZALF  en over het project FABulous Boeren gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa.

Sinds 2024 wordt AgoraNatura geëxploiteerd door AgoraNatura e.V.i.G. - een samenwerkingsverband van partners uit natuurbehoud en landbouw:

AgoraNatura-projectgebied in de Ferbitz-groeve
Discovery Days 2019: AgoraNatura medewerkers bezoeken samen met investeerders en aanbieders de gebieden van de eerste succesvol gefinancierde projecten. © K.Karkow