Uitgestrekt veld bij Mankmuß

Waardevolle landbouwgrond in Prignitz

In uitvoering

Op het bouwland komt nog een soort akkerwildkruid voor dat volgens de Rode Lijst van Brandenburg sterk bedreigd is, de veldsla (Arnoseris minima). Wij willen het aantal individuen van deze bedreigde soort bevorderen en tegelijkertijd het leefgebied voor bedreigde akkervogels verbeteren.

09/2018 - 08/2023
Icoonpartner Pure Hands 1 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Donatie
Icoonpartner Pure Hands 6,00
500 van 500
Projektverlauf
01.09.2018
31.08.2023
Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het bouwland wordt gebruikt voor conventionele landbouw.

Waarom hier?

Het projectgebied is bijzonder omdat de bedreigde soort hier nog voorkomt en de landbouwer bereid is zijn totale gebruik op een natuurbeschermende manier te ontwikkelen.

Was wäre ohne das Projekt?

Zonder het project kan de landbouwgrond verder intensief voor landbouw worden gebruikt.

Het voorkomen van de bedreigde soorten is dus niet verzekerd en habitatverbetering voor de akkervogels is niet mogelijk.

Konkrete Maßnahmen

- Vruchtwisseling met de nadruk op wintergranen in vier jaar met een enkele jaarlijkse braak, dubbele rijafstand
- Onderhoudsbemesting in verband met dubbele rijafstand met zuiver organische N-bemesting en oogst
- Geen gebruik van minerale stikstofmeststoffen en geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
- Geen chemische en mechanische onkruidbestrijding
- Stoppelveldfase tot september

Geschützte Arten

Veldsla (Arnoseris minima)

In die Naturleistungen investeert Sie

Gefährdete Zielarten auf der Fläche oder in direkter Umgebung
  • Maïsgors
  • Woodlark
  • Whinchat
  • Ortolaan
Bijzonder gefördert werden
  • Typische veldvogelsoorten
Bijzondere Habitatstrukturen
  • Kruidenrijke en schaarse graanstand
Bedreigde soorten
  • Veldsla (Arnoseris minima)

Je Zertifikat: 0 - 0,5 kg N Grundwasserleistung (Literatur-/Schätzwert)

Gesamtprojekt: 0 - 250 kg N Grundwasserleistung (Literatur-/Schätzwert)

Relevante Kenngrößen

Zeer weinig bevruchting


Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

  • Die Fläche ist über einen öffentlichen Weg erreichbar.
  • Foto's van het project werden vandaag op de online marktplaats AgoraNatura veröffentlicht.
  • Es finden Umweltbildungs- bzw. Naturerlebnisangebote auf / rund um die Fläche statt.

Het gebied ligt in het biosfeerreservaat van het rivierlandschap Elbe-Brandenburg en het vogelreservaat van het Beneden-Elbe-dal. Hier vinden regelmatig avontuurlijke rondleidingen plaats over verschillende onderwerpen, waaronder vaak ook vogels kijken. Het gebied zelf ligt aan een populaire weidevogelobservatieroute.

Projectaanbieder

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Andere Projektbeteiligten

Boerderij
Verbouwt ook het gebied in het kader van het project

Brandenburg , Prignitz, 19357

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 1.09.2018 und läuft genau 5 Jahre , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Nature Plus Standaard

Zertifiziert durch

test

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen

Berichte

PDF öffnen

Neuigkeiten

Toezicht op 2022 (09/22)

In 2019 werden er 8, in 2020 9, in 2021 10 en dit jaar 8 Kenntaxa gevonden. Odontites vernus werd ook dit jaar niet gevonden. En voor het eerst ontbrak Aphanes australis. Toch blijft het veld in waardecategorie I. In de berm ten noordoosten van het terrein werd dit jaar geen enkele plant Arnoseris minima aangetroffen. De extensieve akker lag dit jaar tussen maïsvelden. Een foto hiervan is ook bijgevoegd. Helaas is alles hier verdroogd; er was nauwelijks regen in de lente- en zomermaanden. Het gebied wordt beheerd door Marion Korsch, een medewerker van de natuurwacht.

Ergänzende Dokumente:

Toezicht op 2021 (01/22)

In 2021 werd het bouwland voor het derde jaar bebouwd zonder intensieve bemesting, zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en met slechts de helft van het zaaipercentage. De graanstand was licht en bood daardoor goede leefomstandigheden voor bedreigde, op de grond nestelende vogelsoorten van het agrarisch landschap. Het aantal in juni aangetroffen plantensoorten nam verder toe tot een totaal van 10 soorten - waaronder onze doelsoort, de volgens de Rode Lijst van Brandenburg sterk bedreigde veldsla. De foto hieronder toont een andere bijzonderheid van het veld, de kleinbloemige vrouwenmantel (Aphanes australis).

Ergänzende Dokumente:

Monitoring 2020 Mankmuß (01/21)

Ook in 2020 waren we weer benieuwd of de beschermde en zeldzame veldsla op onze uitgestrekte landbouwgrond te vinden was. De kartering in juni kon dit bevestigen. Onze maatregel voor het behoud van deze plant lijkt dus succesvol. Ook konden we voor het eerst het dwergviltkruid ontdekken, dat al op de lijst van bedreigde planten staat. Naast de akkermantel vonden we ook de boerenmosterd als zeldzaam akkerwildkruid. Met 9 soorten zijn we licht gestegen ten opzichte van vorig jaar en volgens de soortenlijst is ons veld bijzonder waardevol.

Ergänzende Dokumente:

Goede vooruitgang ook in het tweede projectjaar (11/20)

De uitvoering van de maatregelen is zonder problemen verlopen en ook de vegetatiekartering laat voor 2020 goede resultaten zien. Deze zullen binnenkort hier worden gepubliceerd.


Uitgebreid veld ontwikkelt (09/20)

Tijdens de monitoring van de uitgestrekte landbouwgronden bij Mankmuß in juni 2019 werden in totaal 8 soorten gevonden die kenmerkend zijn voor waardevolle landbouwgronden. Bijzondere soorten zijn hier de akkermantel, de akkerschub en de in Brandenburg sterk bedreigde veldsla. Gelukkig groeit op ons terrein ook de eveneens sterk bedreigde springtandenborstel. Hieruit blijkt dat het uitgestrekte veld een waardevol gebied is voor zeldzame veldkruiden.

Ergänzende Dokumente: