MoorFutures Klimaatbescherming voor Participatie

Klimaatbeschermingscertificaten van Sleeswijk-Holstein

We zijn op zoek naar investeerders die de natuurdiensten van het opnieuw bevochtigen van een veengebied willen meefinancieren.

10/2020 - 09/2065
Icoonpartner Pure Hands 67 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Dienstverleningscontract
Icoonpartner Pure Hands 64,00
0 certificaten verkocht | 302159 nog beschikbaar

(Sie werden weitergeleitet.)

Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het MoorFutures-project Königsmoor maakt deel uit van een totaal van ongeveer 1200 ha hoogveen dat in de loop van de 20e eeuw sterk is ontwaterd. In het verleden werd het projectgebied gedraineerd door sloten en drainages en intensief gebruikt als grasland.

Was wäre ohne das Projekt?

Het gebruik van het veengebied zonder het project wordt beschreven op de MoorFutures-pagina.

Net als de ontwikkeling van het gebied zonder de herbevochtiging.

Konkrete Maßnahmen

Je kunt de concrete maatregelen ook vinden op de MoorFutures-pagina.

In die Naturleistungen investeert Sie

Link naar berekening: https://moorfutures-schleswig-holstein.de/

Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

  • Het gebied kan worden bezocht op afspraak met de aanbieder.

Projectaanbieder

MoorFutures

Ansprechperson: Moor Toekomst

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Sleeswijk-Holstein , Rendsburg-Eckernförde, 24799

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 01.10.2020 und läuft genau 45 Jahre , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen