Bijna-natuurlijke begrazingsgebieden in de Freisinger Moos

Landschapsbeheerders - een genot voor de verslinder

In uitvoering

Wij willen met Murnau-Werdenfels runderen een bijna-natuurlijke begrazing toepassen om het projectgebied structureel rijk te ontwikkelen, met name om gebieden met ruggengraat te creëren en de verspreiding van neofyten en riet tegen te gaan.

05/2020 - 04/2025
Icoonpartner Pure Hands 1.8 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Donatie
Icoonpartner Pure Hands 6,00
900 van 900
Projektverlauf
01.05.2020
30.04.2025
Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het projectgebied maakt deel uit van de FFH-habitat "Moren in de Freisinger Moos". Momenteel wordt het gedeeltelijk gemaaid. Wilgenstruiken, riet en guldenroede breiden zich echter uit. De oevers zijn de laatste jaren volledig overwoekerd door riet.

Waarom hier?

Het gebied maakt deel uit van het FFH-gebied "Mooreste im Freisinger Moos". Het maakt ook deel uit van de Freisinger Moos. Een terugkeer naar meer vocht betekent het veiligstellen van factoren op zodanige wijze dat de oorspronkelijke toestand van het moeras kan worden hersteld.

Was wäre ohne das Projekt?

Zonder het project zou het gebied slechts gedeeltelijk en sporadisch gemaaid blijven worden. De mulch zou op het gebied blijven liggen, wat op lange termijn gevolgen zou hebben voor de voedingsstoffenbalans.

Zonder bijna-natuurlijke begrazing zou het projectgebied in toenemende mate worden gekoloniseerd door wilgenstruwelen, riet en guldenroede. Op lange termijn zou zich een habitat ontwikkelen met weinig microhabitats en een gebrek aan structuur. Ten slotte zou het typische karakter van een vochtig grasland met terugloopgebieden verdwijnen.

Konkrete Maßnahmen

- Begin van de beweiding in het voorjaar van 2020 met Murnau-Werdenfels-runderen
- Omheining van het gebied in het voorjaar + beschutting + vervolgens nauwgezet beheer van de begrazing
- Geen minerale stikstofbemesting, geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en geen bijvoeding van maart tot december.
- Inzaaien van aan de standplaats aangepast zaadmengsel en individueel zaaien van vochtminnende wilde plantensoorten op ruwe grond + jaarlijks maaien van soortenrijk extenisgrasland → moerasgladiolus, beemdbloem,...
- Indien nodig, groeiregulering (weideonderhoud) en bestrijding van guldenroede

Geschützter Biotoptyp + Lebensraumtyp

Geschützte Arten

Onder andere weidebroedbescherming door structurele verrijking van direct aangrenzende broedhabitats.

In die Naturleistungen investeert Sie

Bedreigde soorten
  • Moeras gladiool
  • Meelbloem

Bijzonder gefördert werden
  • Diverse soorten nat grasland

Oude runderrassen

Belangrijke namen
  • Murnau-Werdenfels vee

Uitgestorven runderras

Weiteres: Overdracht van gemaaid gewas

Oppervlakte voor donatie

Bijzondere Habitatstrukturen
  • Microhabitats door terugvloeiing in moerassen

Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

  • Die Fläche ist über einen öffentlichen Weg erreichbar.
  • Foto's van het project werden vandaag op de online marktplaats AgoraNatura veröffentlicht.
  • Het gebied kan worden bezocht op afspraak met de aanbieder.

Het gebied ligt in het FFH-gebied "Moorrest im Freisinger Moos".

Diese unterstützen Sie indirekt

Relevante Kenngrößen

Dierenpopulatie max. 1,4 GM

Geen bevruchting


Projectaanbieder

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Projektbeteiligte

Martin Bartl

Wij, de familie Bartl, mogen de bijna-natuurlijke proefbegrazing in de Freisinger Moos uitvoeren met de LPV Freising. Ons bedrijf onderhoudt momenteel ongeveer 30 ha grasland in de Freisinger Moos en 5 ha op de tertiaire helling door begrazing en maaien. Geen gebruik van kunstmest en gewasbescherming! De huidige veestapel bestaat uit ongeveer 15 runderen (zoogkoeien) met nakomelingen van de rassen Murnau-Werdenfelser (met uitsterven bedreigd), Pinzgauer (oud ras met uitsterven bedreigd) en Feckvieh (Simmentaler). Het schapenbestand bestaat momenteel uit 70 ooien met nakomelingen van de rassen bruin, zwart en wit bergschaap (alle bedreigde inheemse rassen). Wij verkopen al onze dieren regionaal, omdat wij hen lange transportroutes willen besparen en het belangrijk vinden dat zij worden behandeld op een manier die bij hun soort past. De knowhow van ons bedrijf bestaat uit de ervaring van mijn vader (boer), die al meer dan 40 jaar actief vee weidt in de Freisinger Moos. Hij was de eerste boer die ongeveer 30 jaar geleden in onze regio opnieuw begon met het weiden van vee. Daarnaast heb ik zelf al bijna 30 jaar ervaring met schapenbegrazing in het mosgebied. Na Klemens Loop van Pulling waren wij de enige grotere schapenhouder die momenteel schapenbegrazing voor landschapsonderhoud in het mosgebied uitvoert. Zelf ben ik een in herderschap gespecialiseerde veehouder en directeur van het Landesverband Bayerischer Schafhalter e.V. Mijn specialiteit is de voorbereiding van begrazingsconcepten van ruw grasland tot moerasgebieden. Wij adviseren en begeleiden herders, LPV's en UNB's in heel Beieren bij de ontwikkeling en uitvoering van begrazingsplannen. Het doel is een 100% CO²-neutraal beheer. Op lange termijn moet CO² zelfs weer in de veengrond worden gebonden. Een uniek project dat ons nieuwe manieren moet en zal laten zien hoe duurzaam en bijna-natuurlijk veenbeheer kan werken.

Familiebedrijf

Andere Projektbeteiligten

Lagere natuurbeschermingsautoriteit
Toezicht/evaluatie en technische expertise

Bavaria , Freising, 85356

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 01.05.2020 und läuft genau 5 Jahre , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Nature Plus Standaard

Zertifiziert durch

test

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen

Berichte

PDF öffnen

Neuigkeiten

Weidegrond (05/21)

Vorige week mei was de start van de begrazing in 2021. Tijdens een persbijeenkomst met vertegenwoordigers van het Münchense waterschap (eigenaar van het gebied), vertegenwoordigers van het Niederösterreichische Naturschutzamt en het bestuur van de Freisinger Landschaftsvereiniging gaf landbouwer Martin Bartl uitleg over de geplande begrazing en verdere maatregelen op het gebied in de Freisinger Moos.

Zo zullen de natte seigens voorlopig worden omheind om amfibieën te ontzien in en rond het rietgebied dat vorig jaar door grazende dieren is gerooid.

Het verwijderen van enkele wilgenstruiken in het weiland laat al een eerste duidelijk succes zien. Een helmorchidee (Orchis militaris) bloeit aan de nu zonnige zuidkant van het perceel.

Bovendien was guldenroede, de dominante neofiet op het terrein, blijkbaar al aanzienlijk verzwakt door de eerste begrazingspassage in de zomer van 2020.

Tijdens het onderzoek werden de koekoek en een wulp op het terrein waargenomen.

De bezetting van de weide, momenteel met één Fleckvieh en twee jonge Murnau-Werdenfelser runderen, zal in de komende weken/maanden nauwgezet worden beheerd en zo nodig worden aangepast.