Weidebroedbescherming in de Bachinger Moos

Landbeheer met als doel het beschermen van broedhabitats in weilanden

In uitvoering

We willen een graslandgebied zo ontwikkelen dat vogelsoorten die nauwelijks leefmogelijkheden hebben in een intensief gebruikt agrarisch landschap goede broedmogelijkheden vinden. Het project moet richting geven aan navolgers!

03/2022 - 02/2027
Icoonpartner Pure Hands 1.64 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Donatie
Icoonpartner Pure Hands 537,00
0 van 0
Projektverlauf
01.03.2022
28.02.2027
Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het projectgebied ligt in een doelgebied voor weidebroedvogels - vogelsoorten van het agrarisch landschap die op weilanden broeden. In principe is het erg aantrekkelijk voor deze vogelsoorten. Het broedsucces is momenteel echter nog bescheiden omdat het grasland te dicht is of te intensief wordt beheerd.

Waarom hier?

Door de centrale ligging binnen het weidebroedreservaat is het gebied bijzonder geschikt voor ontwikkeling. Het wordt al geaccepteerd door de doelsoort. Met relatief weinig inspanning kan het broedsucces op de locatie worden verbeterd.

Was wäre ohne das Projekt?

Op dit moment wordt het gebied, in tegenstelling tot naburige gebieden, al gebruikt zonder intensieve bemesting en later maaien. Dit wordt gefinancierd via het staatscontract voor natuurbehoud.


De toestand van het gebied blijft zoals hij is: soortenarm extensief.

Konkrete Maßnahmen

Daarom willen we met behulp van het project de volgende verdere maatregelen uitvoeren: Om het grasland schraler te ontwikkelen, meer geschikt voor weidekwekers, willen we het graslandlitteken een keer vernieuwen en deelgebieden versterken met autochtone zaden.
Daarbij worden ook individuele plantensoorten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kruidenrijk en floristisch waardevol grasland gericht geïntroduceerd.
Begrazing in de lente zou moeten bijdragen aan een gunstige afwisseling van kort- en langgraslanden tijdens het broedseizoen.
Er wordt een weideomheining van onbehandeld hout gebouwd. Als alternatief wordt er elke lente een tijdelijk moeras gecreëerd door een kleine bodemverwijdering en de aankoop van een zonnepomp.
Gedeeltelijke gebiedsafrastering zorgt ervoor dat zich ook braakliggende stroken ontwikkelen.
Het verwijderen van molshopen is volledig overbodig

Geschützte Arten

Kievit, Wulp, Veldleeuwerik en Paapje zullen profiteren van het project als beschermde soorten.

In die Naturleistungen investeert Sie

Gefährdete Zielarten auf der Fläche oder in direkter Umgebung
 • Whinchat
 • Veldleeuwerik
 • Wulp
 • Kievit
Gefährdete Zielarten in der Umgebung
 • Blauwborst
 • Vlinder
Bijzondere Habitatstrukturen
 • Braakstroken, speciale structuren (weideomheining van onbehandeld hout), enz.
Geförderte Arten
 • Weidekop
 • Slangen Duizendknoop

Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

 • Die Fläche ist über einen öffentlichen Weg erreichbar.
 • Foto's van het project werden vandaag op de online marktplaats AgoraNatura veröffentlicht.
 • Het gebied kan worden bezocht op afspraak met de aanbieder.

In het zicht van de stad Freising

Diese unterstützen Sie indirekt

Bedreigde huisdierrassen

Belangrijke namen
 • Murnau-Werdenfelser / Woudschapen zijn bedreigde huisdierrassen en worden gebruikt voor landonderhoud.

Projectaanbieder

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Projektbeteiligte

Familiebedrijf Bartl

De boerderij van de familie Bartl wil laten zien dat extensieve begrazing een hoogwaardige vorm van gebruik is die de biodiversiteit kan behouden en bevorderen. Naast bosschapen kunnen ook Murnau-Werdenfels runderen worden gebruikt.

Familiebedrijf

Andere Projektbeteiligten

Lagere natuurbeschermingsinstantie Freising
Goedkeuringsinstantie / technische ondersteuning

Julia Königer

Beieren , Freising, 85354

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 01.03.2022 und läuft genau 5 Jahre , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Nature Plus Standaard

Zertifiziert durch

test

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen

Berichte

PDF öffnen

Neuigkeiten

Inwijding van het projectgebied (10/22)

In de afgelopen weken is een informatiebord over de AGORA-activiteiten geplaatst en ter plekke met een persevenement ingewijd. In het weideseizoen van 2022 werden regelmatig grondbroedende vogels waargenomen die de omgeving van de grazers bezochten en het projectgebied gebruikten als foerageerhabitat. Kieviten nestelden in de directe omgeving en een paartje wulpen vertoonde ook broedgedrag. Helaas werd het nest vernietigd door predatie door zoogdieren.

We kijken uit naar verdere ontwikkelingen in de komende jaren!Inwijding van het projectgebied (10/22)

In de afgelopen weken is een informatiebord over de AGORA-activiteiten geplaatst en ter plekke met een persevenement ingewijd. In het weideseizoen van 2022 werden regelmatig grondbroedende vogels waargenomen die de omgeving van de grazers bezochten en het projectgebied gebruikten als foerageerhabitat. Kieviten nestelden in de directe omgeving en een paartje wulpen vertoonde ook broedgedrag. Helaas werd het nest vernietigd door predatie door zoogdieren.

We kijken uit naar verdere ontwikkelingen in de komende jaren!Inwijding van het projectgebied (10/22)

In de afgelopen weken is een informatiebord over de AGORA-activiteiten geplaatst en ter plekke met een persevenement ingewijd. In het weideseizoen van 2022 werden regelmatig grondbroedende vogels waargenomen die de omgeving van de grazers bezochten en het projectgebied gebruikten als foerageerhabitat. Kieviten nestelden in de directe omgeving en een paartje wulpen vertoonde ook broedgedrag. Helaas werd het nest vernietigd door predatie door zoogdieren.

We kijken uit naar verdere ontwikkelingen in de komende jaren!Inwijding van het projectgebied (10/22)

In de afgelopen weken is een informatiebord over de AGORA-activiteiten geplaatst en ter plekke met een persevenement ingewijd. In het weideseizoen van 2022 werden regelmatig grondbroedende vogels waargenomen die de omgeving van de grazers bezochten en het projectgebied gebruikten als foerageerhabitat. Kieviten nestelden in de directe omgeving en een paartje wulpen vertoonde ook broedgedrag. Helaas werd het nest vernietigd door predatie door zoogdieren.

We kijken uit naar verdere ontwikkelingen in de komende jaren!Inwijding van het projectgebied (10/22)

In de afgelopen weken is een informatiebord over de AGORA-activiteiten geplaatst en ter plekke met een persevenement ingewijd. In het weideseizoen van 2022 werden regelmatig grondbroedende vogels waargenomen die de omgeving van de grazers bezochten en het projectgebied gebruikten als foerageerhabitat. Kieviten nestelden in de directe omgeving en een paartje wulpen vertoonde ook broedgedrag. Helaas werd het nest vernietigd door predatie door zoogdieren.

We kijken uit naar verdere ontwikkelingen in de komende jaren!Inwijding van het projectgebied (10/22)

In de afgelopen weken is een informatiebord over de AGORA-activiteiten geplaatst en ter plekke met een persevenement ingewijd. In het weideseizoen van 2022 werden regelmatig grondbroedende vogels waargenomen die de omgeving van de grazers bezochten en het projectgebied gebruikten als foerageerhabitat. Kieviten nestelden in de directe omgeving en een paartje wulpen vertoonde ook broedgedrag. Helaas werd het nest vernietigd door predatie door zoogdieren.

We kijken uit naar verdere ontwikkelingen in de komende jaren!