De gebieden werden in kaart gebracht


In juni 2019 zijn de weilanden door bioloog Anne Brandenburger in kaart gebracht volgens de determinatiesoortenmethode voor soortenrijk grasland Brandenburg. Per transect werden tussen de 7 en 10 soorten geregistreerd. De gebieden kunnen dus als zeer soortenrijk worden geclassificeerd.

Ook vond er in juni 2019 ter plaatse een ervaringsdag plaats met zowel de investeerder als de boer.