Projectgebieden gecreëerd


In september 2018 is, zoals afgesproken, de berm aangelegd met een breedte van 20 m rond de grote specie (amfibieënwaterloop). Vanaf dit moment werden in het gebied geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen meer toegepast. Zo werd het voor amfibieën geschikte leefgebied (foerageerhabitat) aanzienlijk uitgebreid.

In juni 2019 waren we ter plaatse met onze investeerder. Tegelijkertijd werden in drie transecten de plantensoorten opgenomen. Op dat moment konden op het terrein 4 tot 6 soorten per transect voor soortenrijke landbouwgrond worden vastgesteld. Tijdens de inspectie werden heikikkers aan de waterkant waargenomen.