Toezicht 2020 Ferbitz


Ook in 2020 hebben we in juni gekeken wat er op ons bloeigebied groeide. Hiervoor hebben we alle HNV-soorten en andere soorten van de Rode Lijst genoteerd. Dit jaar groeiden op het bloeigebied akkermantel, korenbloem, kraanvogel, vergeet-me-nietje, wilde peen, kamille, wolfsmelk, klaproos, akkerasperge, rood pokkelkruid, hazenvoetklaver, wikke en kleine zuring. Als bijzonderheid kon ook de zeldzame kleine muizenstaart worden aangetroffen.