Toezicht op 2021


In 2021 werd het bouwland voor het derde jaar bewerkt zonder intensieve bemesting, zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en met slechts de helft van de zaaidosering. De graanstand was licht en bood daardoor goede leefomstandigheden voor bedreigde, op de grond nestelende vogelsoorten van het agrarisch landschap. Het aantal plantensoorten dat in juni werd aangetroffen, steeg verder tot een totaal van 10 soorten - waaronder onze doelsoort, de veldsla, die volgens de Rode Lijst van Brandenburg zeer bedreigd is. De foto hieronder toont nog een bijzonderheid van het veld, de kleinbloemige vrouwenmantel (Aphanes australis).