Toezicht op 2022


In 2019 werden er 8, in 2020 9, in 2021 10 en dit jaar 8 Kenntaxa gevonden. Odontites vernus werd ook dit jaar niet gevonden. En voor het eerst ontbrak Aphanes australis. Toch blijft het veld in waardecategorie I. In de berm ten noordoosten van het terrein werd dit jaar geen enkele plant Arnoseris minima aangetroffen. De extensieve akker lag dit jaar tussen maïsvelden. Een foto hiervan is ook bijgevoegd. Helaas is alles hier verdroogd; er was nauwelijks regen in de lente- en zomermaanden. Het gebied wordt beheerd door Marion Korsch, een medewerker van de natuurwacht.