Verslag 2019


Uit de monitoring in juni 2019 is gebleken dat langs een transect minimaal 5 indicatorsoorten voor waardevolle landbouwgrond aanwezig zijn en in totaal 13 indicatorsoorten op het gehele oppervlak van het gecreëerde bloeigebied. De op het gebied aangetroffen indicatorsoorten zijn bijvoorbeeld akkerasperge, roodschubbenkroos, korenbloem, akkermantel en wilde peen. Het bloemenmengsel met regionale zaden werd in het voorjaar gezaaid en kon zich ondanks de droogte van dit jaar goed ontwikkelen.