Verslag Kornradenfeld Münchehofe 2020


In 2020 werden de beheermaatregelen gedocumenteerd. Voor het eerst werd de veldvegetatie gemonitord en werden er waarnemingen aan de fauna gedaan.

De teelt vond plaats zonder minerale meststoffen en pesticiden. De oogst vond begin augustus plaats en het zaaien van graan met ongereinigd winterroggezaad vond plaats in oktober 2020.

Dankzij het aan natuurbehoud aangepaste beheer ontwikkelt zich een soortenrijke flora en fauna. Met 5 tot 7 soorten per transect heeft de akkerbouwvegetatie van het gebied een zeer hoge natuurwaarde.

Klapeksters, grauwe gorzen en veldleeuweriken werden waargenomen. Gevarieerde wilde planten zoals klaprozen, wikke, korenbloemen en kamille vormen een langdurig en verschillend gekleurd bloeiend aspect en trekken zo veel bestuivers aan.