Uitgever

De website wordt gepubliceerd door het Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek (ZALF) e.V. als een product van het AgoraNatura onderzoeks- en ontwikkelingsproject onder leiding van Prof. Dr. Bettina Matzdorf.

Zetel en adres

Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) e.V.
Prof. Dr. Bettina Matzdorf
Werkgroep "Beheer van ecosysteemdiensten

AgoraNatura project

Eberswalder Straße 84
D-15374 Müncheberg

www.agora-natura.de
info@agora-natura.de

Griffie
Rechtbank Frankfurt/Oder

Register nummer
VR 3535 FF

BTW-nummer
DE811417184

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 RStV
Prof. Dr. Bettina Matzdorf
Werkgroep "Beheer van ecosysteemdiensten

Copyright

© Copyright Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Müncheberg (Duitsland). Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken en video's en hun rangschikking op de website worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking gesteld worden. We willen erop wijzen dat sommige afbeeldingen en grafieken op deze website onder het auteursrecht van derden vallen.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Referentie financiering

Als onderdeel van het gezamenlijke financieringsinitiatief "Onderzoek voor de implementatie van de nationale biodiversiteitsstrategie", financieren het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) en het Federale Ministerie voor Milieu (BMU)/Federale Agentschap voor Natuurbehoud (BfN) het AgoraNatura project. Deze website geeft de visie en mening van de begunstigde weer en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de visie van de financierende instanties.

Ontwerp en programmering

DevLabor GmbH
Neuperverstr. 30

29410 Salzwedel

www.devlabor.com

Graphics: De afbeeldingen zijn gemaakt door Daria Spangenberg

Auteur omslagafbeelding: Volker Gehrmann