Nieuw AgoraNatura-project: Bloeiende bermen in het Spreewald


PERSBERICHT

Samen nadenken over soortenbescherming en landbouw in het Spreewald

  • MURI GmbH Rinderhaltung im Biosphärenreservat Spreewald wil insecten, veldhazen, kleine zoogdieren, vogels en reptielen nieuwe leefgebieden bieden op haar velden. Hiervoor worden ondersteuners gezocht. Hier vind je de projectpagina.
  • Via AgoraNatura, de eerste online marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten, kunnen bedrijven en particulieren helpen bij de financiering van zogenaamde veldmarges als retraite voor wilde dieren.
  • Het project is getest en gecertificeerd volgens de NaturPlus-norm. Het voldoet dus aan wetenschappelijk verantwoorde criteria. Effecten op de natuur worden regelmatig beoordeeld en inzichtelijk gemaakt.
  • Door certificaten van dit project te kopen kan iedereen eenvoudig vanuit huis een waardevolle bijdrage leveren aan natuurbehoud en vervolgens de resultaten direct voor de eigen deur ervaren.

Berlijn/Müncheberg, 20.05.21.
Op de ecologisch beheerde velden van MURI GmbH Rinderhaltung bij Lübben hebben wilde dieren de beste omstandigheden om te leven - tenminste tot de oogst. Daarna hebben insecten, vogels, reptielen en dergelijke helaas alleen nog maar plekken om te schuilen voor roofdieren of om voedsel te vinden. De oplossing: langs de veldwegen worden zogenaamde akkerranden aangelegd om alternatieve leefgebieden voor wilde dieren te creëren. Met een breedte van 8 m moeten ze een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale flora en fauna - samen met de nieuw aangeplante fruitbomen op het terrein.

In tijden van wereldwijd uitsterven van soorten is dit een bijzonder belangrijke onderneming, vooral op land als dit, dat veel soorten herbergt die het waard zijn om beschermd te worden vanwege het ecologisch beheer. Dergelijke maatregelen zijn echter kostbaar en betalen zich economisch niet terug. Om wilde bijen, veldleeuweriken, gorzen, patrijzen en vele andere soorten op lange termijn te kunnen beschermen, biedt MURI GmbH Rinderhaltung het project nu aan op de online marktplaats AgoraNatura. Hier kunnen geëngageerde bedrijven en particulieren het belangrijke project financieel ondersteunen door natuurbeschermingscertificaten te kopen. Elk certificaat vertegenwoordigt 100 vierkante meter grond en kost €19,60. Met de aankoop leveren investeerders niet alleen een belangrijke bijdrage aan het behoud van biodiversiteit, maar worden ze ook regelmatig met foto's op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de akkerranden.

Naast het Feldrain-project kunnen geïnteresseerden op AgoraNatura ook andere op kwaliteit gecontroleerde, transparante projecten voor natuurbehoud en landschapsbeheer vinden, bijvoorbeeld voor het behoud van weideboomgaarden of de bescherming van amfibieën. Het platform is sinds het najaar van 2020 online op www.agora-natura.de en ziet zichzelf als een onafhankelijk bemiddelingsplatform. Verantwoordelijke bedrijven en particulieren kunnen online hun krachten bundelen met geëngageerde actoren uit landbouw en natuurbescherming en gezamenlijk natuurgebieden met meetbare meerwaarde creëren. Alle projecten op AgoraNatura worden uitgevoerd volgens de NaturPlus standaard  gecertificeerd. Dit garandeert dat ze effectieve randvoorwaarden bieden voor biodiversiteit en natuurdiensten en dat de maatregelen en resultaten ook regelmatig worden geëvalueerd tijdens de uitvoering. Afhankelijk van het project kunnen de aangeboden certificaten worden gekocht vanaf 10 euro. Ze hebben altijd betrekking op één jaar en een oppervlakte van 100 vierkante meter.

AgoraNatura is ontstaan als onderdeel van een onderzoeks- en implementatieproject waarin collega's uit wetenschap, natuurbehoud en landschapsbeheer samenwerkten. Hun doel is om een digitale plek te creëren waardoor meer bedrijven en bewoners samen en effectief kunnen werken aan het behoud van de natuur in hun regio. Tegelijkertijd kun je hier veel leren over de complexe onderlinge relaties tussen biodiversiteit en natuurdiensten.

Neem contact op met MURI GmbH:
Gregor Kablitz
0157 74727625
gregor.kablitz@gmx.de

Perscontact AgoraNatura:
Fiona Schlecht
presse@agora-natura.de