Over AgoraNatura

AgoraNatura is Duitslands eerste online marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten. Sinds oktober 2020 stelt AgoraNatura iedereen die land beheert en een natuurbehoudsproject wil uitvoeren in staat dit te financieren via crowdfunding of partnerschappen met bedrijven. Particuliere investeerders en bedrijven kunnen specifiek biodiversiteit en ecosysteemdiensten bevorderen door te investeren in natuurbehoudscertificaten. Om de ecologische impact van de projecten te garanderen, wordt elk project extern gecertificeerd volgens de Natuurplus-Standaard.

Grafiek op AgoraNatura

Ons concept

AgoraNatura is een onafhankelijk bemiddelingsplatform. Hier vindt u projecten van verschillende milieuorganisaties en belanghebbenden uit heel Duitsland. Zij vermelden hun natuurbeschermingsdoelen, noodzakelijke maatregelen en beschrijven de daaruit voortvloeiende positieve resultaten voor biologische diversiteit en ecosysteemdiensten. Deze verwachtingen worden gevisualiseerd in de bloesem. Projectaanbieders bepalen zelf welke prijs redelijk is om hun project met succes uit te voeren. Elk project wordt geëvalueerd aan de hand van de Natuurplus-Standaarddie de levensvatbaarheid van de beschreven maatregelen beoordeelt en ervoor zorgt dat de kwaliteit van het project beantwoordt aan wetenschappelijk onderbouwde criteria.

Investeerders steunen de gecertificeerde projecten door de aankoop van natuurbeschermingscertificaten. Eén certificaat vertegenwoordigt een investering van 100 m2 voor één jaar van de looptijd van het project. Een project kan alleen doorgaan als alle natuurbeschermingscertificaten zijn verkocht. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgen investeerders die al een betaling hebben gedaan automatisch het volledige bedrag terug. De financieringsperiode van een project wordt door de projectaanbieders zelf bepaald (max. 6 maanden).

Video over AgoraNatura [Duits]

Team

Wetenschappers uit verschillende disciplines aan de Leibniz Centrum voor Landbouwlandschapsonderzoek (ZALF) en de Universiteit van Greifswalden actieve natuurbeschermers van Milieuactie Duitsland (Deutsche Umwelthilfe, DUH) en de Duitse vereniging voor landschapsbehoud (DVL), medeontwikkelaar van de online marktplaats, bijgestaan door andere externe deskundigen. Deel van het team waren:

ZALF

Carolin Biedermann
Marlen Krause
Prof. Dr. Bettina Matzdorf
Holger Pepper
Michaela Reutter

Achim Schäfer

Steffen Holzmann
Sabrina Schulz
Anne Siegert
Ulrich Stöcker

Bernd Blümlein
Marlene Bock
Jan Noack

AgoraNatura is gegroeid uit een door de overheid gefinancierd projectvoorstel (2015-2021). Door de financiering worden veel van de kosten, zoals projectcertificering, gedekt en hoeven deze nog niet door de gebruikers van het platform te worden betaald (meer details hierover zijn te vinden in onze FAQ's). Aangezien webfuncties en pagina-inhoud voortdurend worden ontwikkeld, zou uw feedback zeer op prijs worden gesteld.

Het project werd gefinancierd door BMBF en BMU/BfN.

Sinds juni 2021 wordt AgoraNatura beheerd door de ZALF  team, dat momenteel bestaat uit Martin Borchert, Prof. Dr. Bettina Matzdorf, Margarethe Schneider, Tanja Kollersberger en Holger Pfeffer. Het doel is om AgoraNatura in 2022 als onafhankelijke organisatie op te richten.

AgoraNatura-projectgebied in de Ferbitz-groeve
Ontdekkingsdagen 2019: teamleden van AgoraNatura bezoeken samen met investeerders en projectleveranciers de locaties van de eerste succesvol gefinancierde projecten. © K.Karkow