MoorFutures Hertenweide

Red veengebieden - bescherm het klimaat. In Brandenburg.

Door het opnieuw bevochtigen van het "Rehwiese" veen bereiken we een vermindering van de kooldioxide-uitstoot en een algemeen positief effect op het natuurbehoud. De verbeterde waterloop ontwikkelt zich op een bijna natuurlijke manier en er worden belangrijke habitats voor verschillende planten en dieren gecreëerd.

01/2025 - 12/2074
Icoonpartner Pure Hands 9.7 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Dienstverleningscontract
Icoonpartner Pure Hands 80,00
0 certificaten verkocht | 48500 nog beschikbaar

(Sie werden weitergeleitet.)

Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het Rehwiese projectgebied is ongeveer 10 hectare groot en ligt bij Freienhagen tussen Nassenheide en Liebenwalde in het district Oberhavel. Het wordt doorkruist door een stromende sloot die naar de Schnellen Havel leidt. De sloot, een kleine stromende waterloop, loopt door het bos en vertoont al een grote natuurlijkheid in het gedeelte voor de Rehwiese.

Het grasland van de hertenweide werd vroeger gebruikt voor landbouw en de greppel was hier vrij recht en diep ingesneden. Dit leidde tot een sterke drainage van de veengronden. De veendikte in het projectgebied is heterogeen. In sommige gebieden worden diktes tot 4 meter bereikt.

Was wäre ohne das Projekt?

Zonder het project zou het gebied gedraineerd blijven.

Het turflichaam zou verder afbreken.

Konkrete Maßnahmen

Het water van de sloot wordt op een hoger niveau afgedamd, waardoor de afwatering stopt en het water van de stromende sloot zo mogelijk in het gebied terechtkomt.

In die Naturleistungen investeert Sie

Je Zertifikat: 0,14 Tonnen CO₂-Äq

Gesamtprojekt: 6790 Tonnen CO₂-Äq

Link naar berekening: https://moorfutures-bb.de/projekt-rehwiese/

Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

  • Het gebied kan worden bezocht op afspraak met de aanbieder.

Projectaanbieder

MoorFutures

Ansprechperson: Moor Toekomst

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Brandenburg , Oberhavel, 16559

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 01.01.2025 und läuft genau 50 Jahre , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Zertifiziert durch

test

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen