Verslag Papaverveld Dahmsdorf 2021


In 2021 hebben we in het voorjaar opnieuw gekeken wat er op ons AGORA-bouwland groeide. In het projectjaar 2021 was de akkervegetatie, net als in het voorgaande jaar, zeer soorten- en bloemenrijk. Met 8 soorten langs één transect heeft het veld een zeer hoge natuurwaarde. In totaal konden op het gebied 12 HNV-soorten worden geteld.

Gevarieerde wilde veldplanten (speedwells, klaprozen, wikken, korenbloemen en kamille) bloeiden van april tot augustus in verschillende kleuren en trokken veel bloeiende bezoekers.

In 2021 werden amfibieobservaties uitgevoerd bij het aangrenzende kleine waterlichaam. Er werden moorkikkers en gewone padden waargenomen.

Na de zomeroogst werd begin oktober het zaaibed voorbereid en half oktober het graan gezaaid.