Weidegrond


Vorige week mei was de start van de begrazing in 2021. Tijdens een persbijeenkomst met vertegenwoordigers van het Münchense waterschap (eigenaar van het gebied), vertegenwoordigers van het Niederösterreichische Naturschutzamt en het bestuur van de Freisinger Landschaftsvereiniging gaf landbouwer Martin Bartl uitleg over de geplande begrazing en verdere maatregelen op het gebied in de Freisinger Moos.

Zo zullen de natte seigens voorlopig worden omheind om amfibieën te ontzien in en rond het rietgebied dat vorig jaar door grazende dieren is gerooid.

Het verwijderen van enkele wilgenstruiken in het weiland laat al een eerste duidelijk succes zien. Een helmorchidee (Orchis militaris) bloeit aan de nu zonnige zuidkant van het perceel.

Bovendien was guldenroede, de dominante neofiet op het terrein, blijkbaar al aanzienlijk verzwakt door de eerste begrazingspassage in de zomer van 2020.

Tijdens het onderzoek werden de koekoek en een wulp op het terrein waargenomen.

De bezetting van de weide, momenteel met één Fleckvieh en twee jonge Murnau-Werdenfelser runderen, zal in de komende weken/maanden nauwgezet worden beheerd en zo nodig worden aangepast.