Nieuw AgoraNatura-project: Kikkereilanden bij Sestelin - Deel 1


Christian Ringenberg wil een bloeiende retraite creëren en zo ook zorgen voor schoner drinkwater en nieuwe plekken om te beleven in het zuiden van Greifswald.

Word nu actief voor meer insecten en heikikkers in West-Pommeren!

  • Via AgoraNatura, de eerste online marktplaats voor gecertificeerde natuurbehoudprojecten, is de boer op zoek naar bedrijven en individuen die hem willen helpen om van een voorheen conventioneel gebruikt veld een waardevol juweel te maken voor talloze wilde dieren.
  • Het project is getest en gecertificeerd volgens de NaturPlus-norm. Het voldoet dus aan wetenschappelijk verantwoorde criteria. Effecten op de natuur worden regelmatig beoordeeld en inzichtelijk gemaakt.
  • Door certificaten van dit project te kopen kan iedereen eenvoudig vanuit huis een waardevolle bijdrage leveren aan natuurbehoud en vervolgens de resultaten direct voor de eigen deur ervaren.

Dargelin, 05.02.21.

Christian Ringenberg is een boer in hart en nieren. Zijn familieboerderij bestaat al generaties lang en staat voor duurzame, moderne landbouw. En voor hem betekent dat ook verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van dieren en planten. "Vanuit ons oogpunt is landgebruik en natuurbehoud een symbiose waarvan beide partijen profiteren," zegt Ringenberg, terwijl hij naar een grote zandvlakte kijkt waarin hier en daar kleine watervlakten te zien zijn. In de herfst van 2019 had hij al besloten om hier geen suikerbieten of koolzaad meer te verbouwen en het veld aan anderen over te laten - inclusief de kleine blauwgekleurde heikikkers, die een belangrijke habitat vinden in de kleine waterpartijen op zijn land. De heikikkers en veel andere amfibieën die op Ringenbergs akker leven, staan in Duitsland op de rode lijst. Maar ook libellen, waterkevers en talrijke bedreigde plantensoorten vinden ideale leefomstandigheden in dit structuurrijke landschap. De oevers van de kleine watermassa's bieden verschillende nestelmogelijkheden voor wilde bijen en andere insecten.

Boer Ringenberg wil deze diversiteit behouden. Samen met natuurbeschermingsadviseur Nathalie Soethe wil hij van het veld een veilig toevluchtsoord voor wilde dieren maken. Grote delen blijven volledig onaangeroerd, andere worden specifiek ontwikkeld als bijenweide of worden zo terughoudend gecultiveerd dat veldkruiden zoals zandpapaver en kleine muizenstaart zich weer kunnen verspreiden. "Het project zorgt er ook voor dat er minder stikstof in het grondwater terechtkomt. Dit komt doordat de omschakeling van dit gebied in de buurt van de waterloop het gebruik van pesticiden en kunstmest volledig overbodig maakt," merkt natuurbeschermingsexpert Michaela Reutter van het Leibniz Centrum voor Agrarisch Landschapsonderzoek, kortweg ZALF e.V., op. Ze werkt voor de online marktplaats AgoraNatura en adviseert geïnteresseerde leveranciers zoals Ringenberg.

Nog 6 weken lang kun je het project van Christian Ringenberg steunen via AgoraNatura door natuurbeschermingscertificaten van het project te kopen. Ondanks al zijn eigen initiatief kan de boer het project niet alleen aan. Zaden, onderhoudsmaatregelen en opbrengstverlies stapelen zich op. Elk certificaat vertegenwoordigt 100 vierkante meter land en kost 14,30 € (https://agora-natura.de/produkt/moorfroschinseln-bei-sestelin-teil-1/). Door certificaten te kopen, helpen de investeerders niet alleen de heikikkers en zorgen ze ervoor dat er minder voedingsstoffen in het grondwater terechtkomen; ze bezorgen zichzelf en andere bezoekers van de regio ook een nieuwe plek om te bezoeken: het prachtige landschap, ruim 10 km ten zuiden van Greifswald, kan worden bezocht via een weg met weinig verkeer - bijvoorbeeld als onderdeel van een fietsexcursie.

Naast het project van Christian Ringenberg kunnen geïnteresseerden op AgoraNatura ook andere op kwaliteit gecontroleerde, transparante projecten voor natuurbehoud en landschapsbeheer vinden, bijvoorbeeld voor de bescherming van heide of boomgaarden. Het platform is sinds het najaar van 2020 online op www.agora-natura.de en ziet zichzelf als een onafhankelijk bemiddelingsplatform. Verantwoordelijke bedrijven en particulieren kunnen online hun krachten bundelen met geëngageerde actoren uit landbouw en natuurbescherming en samen natuurgebieden met meetbare meerwaarde creëren. Alle projecten op AgoraNatura zijn namelijk gecertificeerd volgens de NaturPlus standaard (www.naturplus-standard.de). Dit garandeert dat ze effectieve randvoorwaarden bieden voor biodiversiteit en natuurdiensten en dat de maatregelen en resultaten ook tijdens de uitvoering regelmatig worden gemonitord. De AgoraNatura bloem laat op de website voor elk project afzonderlijk zien welke natuurdiensten ondersteund worden.

AgoraNatura is ontstaan als onderdeel van een onderzoeks- en implementatieproject waarin collega's uit wetenschap, natuurbehoud en landschapsbeheer samenwerkten. Hun doel is om een digitale plek te creëren waardoor meer bedrijven en bewoners samen en effectief kunnen werken aan het behoud van de natuur in hun regio. Tegelijkertijd kun je hier veel leren over de complexe onderlinge relaties tussen biodiversiteit en natuurdiensten.
Door te investeren in de heikikkereilanden bij Sestelin, steun je ook het nog jonge platform AgoraNatura en het idee erachter. Want juist in de huidige tijd wordt duidelijk hoe sterk het menselijk welzijn afhankelijk is van een intacte, gezonde natuur. Neem een kijkje op AgoraNatura en zet je in voor het behoud van biodiversiteit en natuurdiensten in je directe omgeving!

Neem contact op met Christian Ringenberg:
M. en Ch. Ringenberg
Dorpsweg 6
18510 Papenhagen
Tel.: 038325 / 726
E-mail: info@hof-ringenberg.de
Website: http://www.hof-ringenberg.de/

Perscontact AgoraNatura:
Fiona Schlecht
E-mail: presse@agora-natura.de