Soortenrijk grasland in de Döberitzer Heide

Behoud van bijna-natuurlijk gebruik

Voltooid

Het grasland is bijzonder soortenrijk en we willen het heel graag behouden.

10/2018 - 10/2019
Icoonpartner Pure Hands 12 Hektar
Icoonpartner Pure Hands Donatie
Icoonpartner Pure Hands 127,00
0 van 0
Projektverlauf
01.10.2018
01.10.2019
Alle aandelen zijn verkocht! Bedankt!

Over het project

Ausgangssituatie

Het grasland is bijzonder soortenrijk. Het is jarenlang zeer extensief gebruikt met een relatief hoog waterpeil.

Was wäre ohne das Projekt?

Zonder het project zou de boerderij het grasland intensiever kunnen gebruiken, hoewel er al bepaalde verplichtingen bestaan door ecologisch gebruik en ook door contractueel natuurbehoud.

De soortenrijkdom van het grasland zal ook zonder het project niet volledig verloren gaan. De zeer goede staat met bedreigde graslandsoorten wordt echter niet vereist of beloond door de bestaande verplichtingen.

Konkrete Maßnahmen

Laat maaien met open plekken of begrazing met max. 0,4 GM/ha
Geen extra stikstofbemesting

In die Naturleistungen investeert Sie

Bedreigde soorten
  • Koekoekslicht anjer

Bijzonder gefördert werden
  • Soorten van verse en natte weiden

Zo kan iedereen die Naturleistung erleben...

  • Het gebied kan worden bezocht op afspraak met de aanbieder.

Het gebied ligt dicht bij het dorp. Je kunt hier grazen met vee van het Galloway-ras.

Diese unterstützen Sie indirekt

Relevante Kenngrößen

Dierenpopulatie max. 0,4 GM/ha

geen gewasbeschermingsmiddelen


Projectaanbieder

Log in om deze functie te kunnen gebruiken.
Inloggen
Hebt u vragen, maar wilt u zich (nog) niet melden? Schrijf ons op info@agora-natura.de

Projektbeteiligte

Boerderij Döberitzer Heide-Galloways S. & H. Querhammer

De boerderij maakt gebruik van het projectgebied. Het is een biologische boerderij met een zeer duurzame en milieuvriendelijke veehouderij (vleesvee), diervriendelijke slacht en regionale marketing. De heer en mevrouw Querhammer, als beheerders van de boerderij, zijn zeer betrouwbaar en in onze ervaring zeer geïnteresseerd in natuurbehoud. Ze willen graag uit eigen belang het gebied natuurvriendelijk beheren, maar hebben hiervoor regelmatig aanvullende financiering nodig.

Biologische boerderij

Andere Projektbeteiligten

Anne Brandenburger
Nam de vegetatiekartering voor ons over

Brandenburg , Potsdam-Mittelmark, 14476

Documentatie in de uitvoeringsfase

Das Projekt start am 01.10.2018 und läuft genau 1 Jahr , op voorwaarde dat alle certificaten zijn verkocht.

U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Daartoe kunnen de providers kort nieuws, beeld- of geluidsmateriaal verstrekken. De aanbieders zijn verplicht om minstens één keer per jaar te rapporteren of alles goed is gegaan met de uitvoering. Als er vanuit uw oogpunt moeilijkheden zijn, neem dan contact op met ons, de aanbieder zelf of de certificatie-instelling.

Dokumentatie van Zertifizierung

Gecertificeerd volgens

Nature Plus Standaard

Zertifiziert durch

test

Zertifizierungsbericht

PDF öffnen

Berichte

PDF öffnen

Neuigkeiten

De gebieden werden in kaart gebracht (09/20)

In juni 2019 zijn de weilanden door bioloog Anne Brandenburger in kaart gebracht volgens de determinatiesoortenmethode voor soortenrijk grasland Brandenburg. Per transect werden tussen de 7 en 10 soorten geregistreerd. De gebieden kunnen dus als zeer soortenrijk worden geclassificeerd.


Ook vond er in juni 2019 ter plaatse een ervaringsdag plaats met zowel de investeerder als de boer.