Projectvoortzetting volgt: Moor Frog Islands bij Sestelin - Deel 2 is hier!


PERSBERICHT

Succes voor bedreigde heikikkers: Natuurbeschermingsproject bij Greifswald vindt financiering voor eerste jaar via AgoraNatura en zoekt nu steun voor volgende jaren.

Berlijn / Müncheberg, 02.07.2021
Landbouwer Christian Ringenberg heeft een voorheen conventioneel gebruikt veld bij Greifswald omgevormd tot een waardevol leefgebied voor heikikkers en andere amfibieën. Tot dusver is zijn project echter alleen gefinancierd voor het eerste jaar tot eind 2021. Om het beschermde gebied in stand te houden, zoekt hij nu financiële steun voor het tweede deel van het project. Daartoe zijn nu certificaten te koop op AgoraNatura (agora-natura.de), de eerste online marktplaats voor gecertificeerde natuurbeschermingsprojecten. In het kader van het eerste deel van het project zijn sinds begin juli de eerste natuurbeschermingsmaatregelen uitgevoerd, die zowel de heikikkers als andere amfibieën en bijen ter plaatse ten goede komen.

Het familiebedrijf van boer Christian Ringenberg in het zuiden van Greifswald staat voor duurzaam en behoedzaam landgebruik. Nadat in de herfst van 2019 het besluit was genomen om een gebied van 3,5 hectare uit de commerciële exploitatie te nemen en volledig aan de natuur over te laten - inclusief de bedreigde heikikkers die tijdens het paarseizoen blauw kleuren - was de eerste taak om de nodige financiële steun voor het ambitieuze project te krijgen. De heer Ringenberg slaagde daarin via AgoraNatura, een online marktplaats voor gecertificeerde natuurbescherming met een crowdfundingprincipe.

De respons was geweldig. Al na enkele weken waren alle certificaten verkocht en kon het project van start gaan - maar aanvankelijk beperkt tot één jaar. Geïnspireerd door het succes van het proefproject is de heer Ringenberg nu opnieuw op zoek naar investeerders om het project voor nog eens drie jaar te financieren. De reden: zonder financiële steun kan de boer het zich niet veroorloven de teelt van het beschermde gebied voor amfibieën op te geven. Als de landbouwgrond echter weer wordt bebouwd, lopen de dieren een groot risico op verwonding en dood door de regelmatige bodembewerking. Naast de bescherming van de amfibieën omvat het project een meerjarige bijenweide en een extensief veld met akkerbouwgewassen. Op de Project pagina de maatregelen en hun gevolgen voor de natuur worden uitvoerig toegelicht.

Zowel particulieren als bedrijven hebben de mogelijkheid om de voortzetting van het project op lange termijn veilig te stellen tot november 2021. Pas als alle certificaten zijn verkocht, worden de maatregelen uitgevoerd. Elk certificaat vertegenwoordigt 100 vierkante meter ruimte en kost 12,80 euro. Door certificaten te kopen, helpen de investeerders niet alleen de heikikkers en andere dier- en plantensoorten; ze stellen ook zichzelf en andere bezoekers van de regio in staat te genieten van een nieuwe plek om te bezoeken: het prachtige landschap op ruim 10 km ten zuiden van Greifswald kan worden bezocht via een weg met weinig verkeer - bijvoorbeeld als onderdeel van een fietsexcursie.

De financiering van het project wordt mogelijk gemaakt door AgoraNatura. De online marktplaats is ontstaan als onderdeel van een onderzoeks- en implementatieproject waarin collega's uit wetenschap, natuurbehoud en landschapsbeheer samenwerkten. Hun doel is om een digitale plek te creëren waar meer bedrijven en bewoners samen en effectief kunnen werken aan het behoud van de natuur in hun regio. Tegelijkertijd kun je op de markt veel leren over de complexe verbanden tussen biodiversiteit en natuurdiensten.

 

Neem contact op met Christian Ringenberg:
M. en Ch. Ringenberg
Dorpsweg 6
18510 Papenhagen
Tel.: 038325 / 726
E-mail: info@hof-ringenberg.de
Website: http://www.hof-ringenberg.de/

Perscontact AgoraNatura:
Fiona Schlecht
E-mail: presse@agora-natura.de